Press ESC to close

Maha Shivratri 2023 Live in Tamil

மகா சிவராத்திரி ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது? மகா சிவராத்திரி / சிவராத்திரி, இந்து மதத்தில் ஒரு முக்கியமான மற்றும் பரவலாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாகும், இது தீமையின் மீது நன்மையின் வெற்றியைக் குறிக்கிறது, மேலும் அனைத்து தடைகளையும் கடக்கும் அன்பு மற்றும் பக்தியின் சக்தி….

Continue reading