இன்று தை - 26 வியாழன் 09 பிப்ரவரி (February) 2023 நேரம்

நல்ல நேரம் - காலை:10:30 - 11:30 | மாலை:-

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்க கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்

திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை